Tìm nhà đất
  • Mục Đích Sử Dụng

  • Khu Vực

  • Hướng

  • Khoảng Giá

  • Diện Tích

Mục Đích sử Dụng
Khu Vực
Hướng
Khoảng Giá
  • Mục Đích Sử Dụng

  • Khu Vực

  • Hướng

  • Khoảng Giá

  • Diện Tích

Đầu Tư Đất 2 mặt Tiền Giá Rẻ xã Tiên Thuận
Bàu Tép , xã Tiên Thuận , Bến Cầu
Diện Tích: 1.000m²
Giá : 900 triệu