Tìm nhà đất
  • Mục Đích Sử Dụng

  • Khu Vực

  • Hướng

  • Khoảng Giá

  • Diện Tích

Mục Đích sử Dụng
Khu Vực
Hướng
Khoảng Giá
  • Mục Đích Sử Dụng

  • Khu Vực

  • Hướng

  • Khoảng Giá

  • Diện Tích

Đất Nền Luôn Nhà Khu Phố 3 , thị Trấn Bến Cầu
Khu Phố 3 , thị Trấn Bến Cầu, Bến Cầu
Diện Tích: 230 m²
Giá : 1,1 tỷ